آموزش ها

آموزش های ویدئویی

جهت مشاهده آموزش های ویدئویی اینجا کلیک کنید.

 

آموزش های پایه ای

در این بخش آموزش های پایه ای EasyMCU قرار می گیرد. در حین مسلط شدن به این بخش می توانید گریزی به آموزش های پیشرفته هم داشته باشید. (برای مشاهده اینجا کلیک کنید )

 

آموزش های پیشرفته

در این بخش آموزش های تکمیلی از جمله کار با ماژول ها، سنسورها و نکات و ریزه کاری های EasyMCU قرار می گیرد.(برای مشاهده اینجا کنید)